Voor vragen, bel 0514 571826

Contact

IBA systemen

Een Individuele Behandeling Afvalwater of IBA systeem wordt vaak gebruikt in buitengebieden waar geen riolering aanwezig is. Een gecertificeerde IBA voldoet aan het Lozingbesluit en kan huishoudelijk afvalwater voldoende zuiveren zodat het op het oppervlaktewater geloosd mag worden. Er zijn verschillende soorten IBA’s. Welk type moet worden toegepast is afhankelijk van het waterschap. Wij adviseren dan ook om vooraf contact op te nemen met deze instantie.

Lees meer Lees minder
Grid Lijst