Waterbeheersing en oeverbescherming

Water, het waterniveau en de bescherming tegen water zijn in Nederland erg belangrijk. Om het waterniveau te regelen heeft BUMA handel verschillende soorten afsluiters en overstortbakken en overstortschuiven in het assortiment. Een oever kan beschermd worden met een kraagstuk, klampschotten of damwand. Voor de verankering van klampschotten en damwand levert BUMA handel ankerstangen en toebehoren. Voor de afwerking van waterwerken en kades zijn verschillende soorten paalmutsen, bolders en bolkopbouten beschikbaar.