Zaaizaden

Voor het vernieuwen of doorzaaien van grasland, sportvelden en bermen zijn verschillende grasmengsels beschikbaar. BUMA handel heeft een uitgebreid assortiment aan weidemengsels, sportveldmengsels, bermmengsels en grasmengsels voor agrarisch natuurbeheer. Naast graszaad zijn ook klaver, bloemenmengsels en groenbemesters beschikbaar.